Coornhert

Dirk Volkertsz. Coornhert (1522-1590) was vooral belangrijk als onvermoeid vechter voor de vrijheid van gedachte, die in een tijd waarin de overwinnende Hervorming in zijn verschillende richtingen nog militant was, het soms zwaar te verduren had. Hij was voor alles moralist, zonder dogmatische religieuze achtergrond, veel meer dan kunstenaar.

Statenbijbel

Biblia. De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. [...] Dordrecht, by Hendrick en Jacob Keur en Amsterdam, by Marcus Doornick in compagnie, 1686. -- (20082 G 1-2) Hoewel de leden van de Dordtse synode geïllustreerde bijbeluitgaven niet aanbevalen, dachten vele lezers daar anders over. Aan het eind van de zeventiende eeuw kwamen voldoende losse prenten op de markt om in bijbels ingevoegd te worden.